Nyttig info


Frister:

For at regnskapsførselen skal bli så effektiv som mulig er det viktig at alle bilag blir levert til rett tid.

Nedenfor har vi satt opp en liste med frister over offentlige oppgaver som skal leveres.

Listen viser også når dere skal sende bilagene til oss for registrering (se deres frist under).
 

Årshjul:Forklaring på terminer og forkortelser:
1. termin = januar og februar ENK = enkeltmannsforetak
2. termin = mars og april DA = deltaker lignende selskap
3. termin = mai og juni AS = aksjeselskap
4. termin = juli og august
5. termin = september og oktober
6. termin = november og desember

Liste over hvilke bilag som skal levers ved de forskjellige fristene:

Terminoppgave = alle lønnsbilag
Forskuddskatt = betaling av tilsendt forskuddskatt beregnet av skatteetaten (skal ikke sendes oss før den er bet.)
Merverdiavgiftsoppave = alle regnskapsbilag som er datert i den aktuelle terminen
Lønn- og trekk oppgaver = alle lønnsbilag for året som ikke er sendt tidligere.
Selvangivelse og næringsoppgave = alle årsoppgaver
Se huske liste for nærmer spesifikasjon av de forskjellige bilagene som skal levers.

Nyttige linker


www.brreg.no
brønnøyregistrene

www.altinn.no
altinn-rapporteing til det offentlige

www.skatteetaten.no
skatteetaten
www.lovdata.no
stiftelsen lovdata


www.norges-bank.no/stat/valutakurser
norges bank valuttakurser